Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.


 

 


Obchodné podmienky

Obchodné Podmienky OBCHODNÉ PODMIENKY OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NEOSPORT.SK . VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.neosport.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými obchodnými podmienkami. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku spracovanú systémom obchodu. Zmluvné strany (predávajúci a kupujúci) sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu ktorú prevádzkuje, www.neosport.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a na strane druhej kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. II. PLATOBNÉ PODMIENKY Všetky ceny tovaru a služieb v internetovom obchode sú uvedené v platnej mene SR – EURO vrátane DPH. S celkovou cenou tovaru (vrátane balného, nákladov na dopravu a uplatnených zliav) je kupujúci oboznámený ešte pred záväzným objednaním. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Uvedené ceny môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.Spôsob platby za tovar si kupujúci zvolí v priebehu vybavovania objednávky, kde má k dispozícii nasledujúce možnosti: A) Na účet (VÚB, a.s. číslo IBAN: SK44 0200 0000 0035 9554 3357) U platieb bankovým prevodom vyčkajte na zálohovú faktúru, ktorá Vám príde e-mailom. Tam nájdete všetky potrebné údaje k platbe. B) Dobierka: + 0,50 € III. DODACIE PODMIENKY Objednaný tovar sa spracováva v priebehu 1-2 dní pričom kupujúci bude informovaný o priebehu vybavovania e-mailom alebo telefonicky. Doba expedície tovaru sa štandardne pohybuje v rozmedzí 2-14 dní v závislosti od našich skladových zásob, resp. od skladových zásob našich dodávateľov. Uvedená doba dodania tovaru sa môže v určitých prípadoch predĺžiť. V takom prípade bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky o zmene dodacej lehoty. Ak je tovar skladom a s označením "do 24 hodín", objednávka je doručená do 12.00 h, tak sa expeduje ešte v ten deň. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie objednaného tovaru na adresu uvedenú a potvrdenú v objednávke. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje správnosť a nepoškodenosť tovaru. Kupujúci je povinný v mieste odberu objednanú zásielku skontrolovať, či nie je mechanicky poškodený obal a ak takúto skutočnosť zistí, musí oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti tovar skontrolovať a spísať záznam do prepravného dokladu o rozsahu poškodení, ktorý svojim podpisom potvrdí dopravca. Len na základe spomenutého záznamu môžu byť vady akceptované. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované. V prípade, že tovar sa doručí na miesto odberu v dohodnutý termín a kupujúci neprevezme svoju zásielku, a bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho budú mu účtované všetky vzniknuté škody za opakované dodanie. Prípadné opätovné zaslanie objednávky sa rieši telefonický či iným vhodným kontaktom s predajcom. V prípade, že kupujúci nevie osobne prebrať svoju zásielku a zabezpečí splnomocnenú osobu na prebratie zásielky, musí sa preukázať potvrdením o kúpe tovaru, alebo dokladom o zaplatení. Doručovanie ťažšieho a rozmernejšieho tovaru kuriérskou službou neznamená vynášku tovaru priamo do bytu. Kuriér nie je povinný tento úkon vykonať. Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. Takáto reklamácia predajcom nebude akceptovaná. A) Kuriérom, B) Slovenskou poštou (podľa platnej tarify SP), C) Osobne Ak ste si zvolili prevzatie si tovaru osobne, treba sa vopred telefonicky dohodnúť na konkrétnom dni a hodine osobného odberu tovaru. V prípade, že si tovar neprevezmete do 14 dní od vytvorenia objednávky a nedáte vedieť písomne, alebo telefonicky o podržaní objednaného tovaru po uvedenú dobu, bude Vaša objednávka stornovaná. IV. STORNO OBJEDNÁVKY Kupujúci má právo stornovať objednávku (telefonicky, e-mailom) bez udania dôvodu, a to však iba deň vystavenia objednávky a v prípade, že objednané produkty ešte neboli vyfakturované. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: - produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať - zmenila sa cena dodávateľa produktu - vystavená cena produktu bola chybná Formulár pre vrátenie tovaru si stiahnete tu: V. ZÁRUČNÉ PODMIENKY Záručné podmienky sa radia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia záručná doba, vzťahuje sa na tovar záruka 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom predaja. Uvedený údaj je na doklade o kúpe, t.j. faktúra, pokladničný blok, dodací list... Objednaný tovar je vždy doručený s daňovým dokladom a faktúrou, ktorá zároveň slúži ako záručný list. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, bežným opotrebením výrobku, nesprávnym používaním a zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním či prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia nezlúčiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôtod -20°C až 45°C. Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za prípadné zmeny (napr.farebných odtieňov) u našich dodávateľov. VI. REKLAMAČNÝ PORIADOK V prípade, ak zákazník zistí chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistenú chybu treba čo najskôr oznámiť e-mailom ( info@js-sport.sk ) alebo telefonicky na uvedené kontakty. Pri reklamácii je potrebné predložiť doklad o kúpe a reklamácia by mala obsahovať nasledovné údaje: - meno zákazníka - názov a typ tovaru ktorý reklamujete - dátum nákupu, číslo faktúry - dôvod reklamácie (popis vady, prípadne poškodenia) Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný nepoužitý tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu (v prípade reklamácie batohov, vakov a odevov prosíme vrátiť aj visačku od výrobku).Ak uvedené náležitosti nebudú v poriadku, reklamácia nebude uznaná a tým pádom zaniká právo na vrátenie peňazí.. Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe. Reklamačný protokol : VII. Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru. Spotrebiteľ má v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne je povinný dodať a odovzdať predajcovi nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom, vrátane záručného listu, návodu na používanie a pod., a to všetko v uvedenej lehote (odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 denné lehoty). Predávajúci, po obdržaní reklamovaného tovaru, vráti spotrebiteľovi späť zodpovedajúcu sumu, a to bezodkladne od odstúpenia od kúpnej zmluvy a to len bankovým prevodom, podľa všeobecného ustanovenia občianskeho zákonníka § 561. Ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť." Predávajúci je oprávnený vrátenú sumu ponížiť o prípadne skutočne vynaložené náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vrátením tovaru. V takom prípade takéto skutočne vynaložené náklady je schopný spotrebiteľovi doložiť. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru . V prípade výmeny tovaru /napr: odevy / za inú veľkosť môže zákazník max. do 7 dní od prevzatia si tovaru. Výmenu tovaru treba vopred telefonicky ohlásiť. Prepravné náklady pri vrátení tovaru, prípadne výmeny tovaru za inú veľkosť si zákazník hradí sám. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý !!! Vrátenie tovaru nám ohláste vopred telefonicky. Tovar na vrátenie nám zasielajte na adresu: Henrieta Solčányová JS-SPORT Šafárika 17, 927 01 Šaľa VIII. Ochrana osobných údajov Zákazník ak je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Zákazník týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov predávajúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním predávajúceho súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov. Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracúval ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Prevádzkovateľ internetovej stránky sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Zákazník vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy. Za čas strávený čítaním Obchodných podmienok Vám ďakujeme. Prajeme Vám príjemný nákup a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu